fbpx

Psychoterapia

podwodny swiat

Psychoterapia indywidualna (dorosłych, dzieci i młodzieży)

50 minut

120 zł

Psychoterapia par

90 minut

200 zł

Psychoterapia – czym jest?

Do naszego Centrum zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, długotrwałego stresu, pustki, niepokoju, braku wpływu na własne życie, zaburzeń odżywiania, rozstania, żałoby, nadmiernego napięcia i lęku, niskiego poczucia własnej wartości. Pracujemy również z parami będącymi w kryzysie, rodzicami borykającymi się z trudnościami wychowawczymi, osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Psychoterapia jest formą leczenia za pomocą oddziaływań psychologicznych. Jest to proces, dzięki któremu możliwa jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, cierpiącym, pragnącym zmiany. Dzięki spotkaniu i rozmowie terapeutycznej, prowadzonej według określonych zasad, możliwe staje się odnalezienie źródeł pojawiających się trudności, dostrzeżenie powtarzających się schematów oraz poszerzenie samoświadomości.

Psychoterapia odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa, intymności i zrozumienia. Dzięki temu psychoterapeuta pozwala spojrzeć na pojawiające się trudności z innej perspektywy, jednocześnie nie oceniając i nie ingerując w życie pacjenta. Poprzez relację terapeutyczną możliwe jest stopniowe pogłębianie rozumienia siebie, odnajdywanie sensu, zmniejszenie wewnętrznego dyskomfortu oraz odczucie ulgi.

Psychoterapia – jak się odbywa?

Przed rozpoczęciem psychoterapii mają miejsce trzy konsultacje z psychoterapeutą, podczas których zbierany jest wywiad diagnostyczny umożliwiający określenie problemu.  Konsultacja kończy się wstępną diagnozą pojawiających się trudności oraz propozycją dalszego postępowania.

Praca terapeutyczna rozpoczyna się od ustalenia kontraktu terapeutycznego, w którym zawarte są między innymi cele leczenia oraz częstotliwość sesji terapeutycznych. 

Psychoterapia jest długoterminową formą pomocy, wymagającą systematyczności, dlatego też spotkania proponowane są 1-2 razy w tygodniu, w zależności od zgłaszanych trudności.

Oferujemy psychoterapię w naszej siedzibie przy ul. Kaszubskiej 57 w Szczecinie oraz w formie on-line i telefonicznie. 

Poznaj naszych SPECJALISTÓW (kliknij).

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Trudności mogą pojawiać się w każdym wieku, niekiedy ich nasilenie nie pozwala na poradzenie sobie bez pomocy z zewnątrz. Objawy, które sygnalizują, że dzieje się coś niepokojącego to, między innymi:

  • nasilony lęk,
  • apatia,
  • trudności ze snem,
  • problemy z jedzeniem,
  • zachowania autoagresywne,
  • trudności w relacjach rówieśniczych.

Podczas spotkania z psychologiem wykorzystywane są metody pracy dostosowane do możliwości rozwojowych oraz wieku.

Proces terapeutyczny poprzedzony jest 2-3 konsultacjami, podczas których prowadzony jest wywiad diagnostyczny z rodzicami/opiekunami oraz następuje spotkanie z dzieckiem/adolescentem. Pozwala to na poznanie natury problemu oraz dobór optymalnej formy pomocy. Po fazie wstępnej rozpoczyna się terapia, która odbywa się systematycznie 1-2 razy w tygodniu, w zależności od diagnozy oraz zgłaszanych potrzeb. 

Psychoterapia par

Terapia par jest kierowana do osób pozostających w związku i przeżywających trudne chwile. Źródła kryzysu w związku bywają bardzo różne – problemy w komunikacji, marazm i brak wzajemnego zainteresowania, brak poczucia szczęścia i sensu dalszego współistnienia, poczucie niedopasowania na różnych poziomach, zdrada, czy też, samo o nią podejrzenie; monotonne i niesatysfakcjonujące życie seksualne, bądź jego brak; narodziny dziecka, utrata bliskiego członka rodziny i wiele innych.

W pracy z parą opieramy się o rozumienie psychodynamiczne – zakładające istnienie nieświadomości i biorące pod uwagę rożne konflikty wewnętrzne, często rozgrywające się w relacji z najbliższą osobą. Staramy się rozpoznać istotę problemów, które dla każdego związku są odmienne.  Podstawą naszego rozumienia jest indywidualizacja każdego człowieka i każdej relacji. Każda terapia jest inna.

Podstawą pracy z parą jest gotowość zgłaszających się osób do pracy nad sobą i dążenia do zmian w sobie.

Przewiń do góry
Call Now Button