fbpx

Psychoterapia Szczecin – indywidualna i dla par

psychoterapia Szczecin

Psychoterapia indywidualna (dorosłych, dzieci i młodzieży)

50 minut

150 zł

250 zł

Psychoterapia – czym jest?

Do naszego Centrum zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, długotrwałego stresu, pustki, niepokoju, braku wpływu na własne życie, zaburzeń odżywiania, rozstania, żałoby, nadmiernego napięcia i lęku, niskiego poczucia własnej wartości. Pracujemy również z parami będącymi w kryzysie, rodzicami borykającymi się z trudnościami wychowawczymi, osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Psychoterapia jest formą leczenia za pomocą oddziaływań psychologicznych. Jest to proces, dzięki któremu możliwa jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, cierpiącym, pragnącym zmiany. Dzięki spotkaniu i rozmowie terapeutycznej, prowadzonej według określonych zasad, możliwe staje się odnalezienie źródeł pojawiających się trudności, dostrzeżenie powtarzających się schematów oraz poszerzenie samoświadomości.

Psychoterapia odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa, intymności i zrozumienia. Dzięki temu psychoterapeuta pozwala spojrzeć na pojawiające się trudności z innej perspektywy, jednocześnie nie oceniając i nie ingerując w życie pacjenta. Poprzez relację terapeutyczną możliwe jest stopniowe pogłębianie rozumienia siebie, odnajdywanie sensu, zmniejszenie wewnętrznego dyskomfortu oraz odczucie ulgi.

Psychoterapia – jak się odbywa?

Przed rozpoczęciem psychoterapii mają miejsce trzy konsultacje z psychoterapeutą, podczas których zbierany jest wywiad diagnostyczny umożliwiający określenie problemu.  Konsultacja kończy się wstępną diagnozą pojawiających się trudności oraz propozycją dalszego postępowania.

Praca terapeutyczna rozpoczyna się od ustalenia kontraktu terapeutycznego, w którym zawarte są między innymi cele leczenia oraz częstotliwość sesji terapeutycznych.  Psychoterapia jest długoterminową formą pomocy, wymagającą systematyczności, dlatego też spotkania proponowane są 1-2 razy w tygodniu, w zależności od zgłaszanych trudności.

Oferujemy psychoterapię w naszej siedzibie przy ul. Św. Wojciecha 14/2 w Szczecinie oraz w formie on-line i telefonicznie. 

Poznaj naszych SPECJALISTÓW (kliknij).

Przewiń na górę
Call Now Button