fbpx

Kamil Bondarczuk

 • Absolwent studiów na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna i resocjalizacja WSKiZ w Poznaniu.
 • Absolwent studiów na kierunku pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka katedra psychopatologii dziecka UAM w Poznaniu.
 • Psychoterapeuta systemowy po podstawowym kursie terapii systemowej Wielkopolski Towarzystwo Terapii Systemowej.
 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień CARE BROK Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Uzależnień w Broku.
 • Szkolenie przygotowujące do prowadzenia Programu Ograniczenia Picia zgodnie z Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Szkolenie  przygotowujące do prowadzenia Programu Redukcji Szkód zgodnie z Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów redukcji szkód w placówkach leczenia uzależnień opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Szkolenia w wykorzystaniu Narzędzia M-CHAT-R/F do monitorowania rozwoju dziecka w kierunku Autism Spectrum Disorder.
 • Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • Członek Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień STU.
 • Praca pod stałą superwizją superwizora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Praca pod stałą superwizją Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
 • Staż zawodowy SPS ZOZ ,,Zdroje” Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu ul. Żołnierska 55 w Szczecinie.

W pracy z drugim człowiekiem wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta oraz pedagog. Od kilkunastu lat spotykam się w swojej pracy z problemami całych rodzin: dorosłych oraz dzieci i młodzieży w tym również osób niepełnosprawnych.

W psychoterapii koncentruje się na motywowaniu pacjenta do zmiany pracuję w oparciu o programy terapii integrujące rożne nurty psychoterapeutyczne. Od kilku lat wykorzystuję w pracy wiedzę z obrębu psychoterapii systemowej. Swój warsztat pracy mam pod stałą superwizją kliniczną superwizora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jako specjalista psychoterapii uzależnień w pracy z pacjentem uzależnionym oraz współuzależnionym prowadzę kontakt zarówno indywidualny jak i grupowy.

W swojej ofercie psychoterapii uzależnień prowadzę pacjentów indywidualnych, krótkoterminową terapię par oraz Program Ograniczania Picia zgodnie z zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W podejściu do pacjentów uzależnionych wykorzystuję również Program Redukcji Szkód zgodny z zaleceniami do tworzenia i realizacji programów redukcji szkód opracowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Terapia Osób uzależnionych zakłada różne podejścia do procesu terapii. Model poznawczy uzależnienia, który zakłada uwzględnienie badań naukowych w tej dziedzinie, zakłada opisane przez Marlatta cztery procesy poznawcze które odgrywają podstawową rolę właśnie w tym modelu. Mówimy tu o poczuciu własnej skuteczności, oczekiwań co do efektu, atrybucji przyczyn oraz podejmowania decyzji. Założenie pracy z pacjentem w modelu poznawczym zakłada zatem pracę nad procesami myślowymi oraz zmianie ich na inne, bardziej korzystne dla osoby uzależnionej lub współuzależnionej. Motywacja do zmiany jest głównym celem terapii i jest stanem gotowości do zmiany lub chęcią do jej wprowadzenia.

Model motywacji do zmiany opracowany Prochaska, DiClemente i Norcross 1992 zakłada pięć faz pracy nad zmiana: prekontemplacji, kontemplacji, przygotowania, aktywności oraz utrzymania. Podstawą sukcesów w tej metodzie jest spotkanie się z pacjentem i koncentracja na tej samej fazie procesu do zmiany jest to najbardziej efektywne w procesu zdrowienia pacjenta. W terapii osób uzależnionych bardzo ważna jest rozmowa motywująca do zmiany, uwzgledniająca opór pacjenta, nakierowana na jego problemy, opierająca się na jego potrzebach, zasobach oraz pragnieniach, szanująca i uwzględniająca indywidualność.

Terapia uzależnień i współuzależnień to także edukacja pacjentów dotycząca choroby to interwencja kryzysowa zakładająca pomoc w załatwianiu kwestii formalnych oraz wsparcie duchowe pacjenta.

Efektywna terapia uzależnienia i współuzależnienia zakłada proces grupowy i indywidualny, tylko pełen proces może przynieść oczekiwany efekt.

Przewiń do góry
Call Now Button