fbpx

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza dziecka z autyzmem jest dla wielu rodziców stresującym przeżyciem. Podobnie jest w przypadku innych zaburzeń jak ADHD czy postawy buntownicze. Trzeba mieć jednak świadomość, że właściwie przeprowadzona diagnoza psychologiczna jest podstawą niezbędną do podjęcia dalszych kroków, których celem będzie poprawa jakości życia pacjenta. Psycholog kliniczny ma odpowiednie kwalifikacje do tego, by poprawnie ocenić stopień nasilenia objawów oraz zróżnicować, z jakiego rodzaju zaburzeń one pochodzą. Wybierz najlepszego specjalistę, a terapia będzie łatwiejsza, niż myślisz. Wykonujemy też diagnozę osób dorosłych. Jeśli potrzebujesz pomocy, postaw na profesjonalizm. Wybierz Centrum INTERA!

Diagnoza zaburzeń osobowości – oferta

Badanie dorosłych i diagnoza dziecka autystycznego to dwie odmienne usługi. Stąd różnice choćby w ilości spotkań. Szczegóły dotyczące diagnostyki opisujemy poniżej.

Diagnoza psychologiczna u dzieci i młodzieży

Czas trwania jest uzależniony od złożoności badanego obszaru oraz tempa wykonywania zadań testowych. Może się zdarzyć – choć dzieje się to wyjątkowo rzadko – że proces diagnostyczny przedłuży się do 5 spotkań.

Czego dotyczy badanie Czas trwania* Przebieg Wskazówki
Badanie wielowymiarowej sprawności umysłowej za pomocą testu Stanford-Binet 5 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie skal Stanford-Binet 5, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu, elementy ADOS 2 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza ASRS, próby kliniczne ADOS2, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie w kierunku ADHD i postaw opozycyjno-buntowniczych 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza Conners oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie psychologiczne w kierunku depresji 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza CDI2 oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie neuropsychologiczne 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie testów oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Bez względu na to, czy przedmiotem rozmowy jest diagnozowanie ADHD, zaburzeń spektrum autyzmu czy inne badanie, wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, a także informacji o przebytych badaniach.

Proces diagnostyczny osób dorosłych

Czas trwania jest uzależniony od złożoności badanego obszaru oraz tempa wykonywania zadań testowych. Może się zdarzyć – choć dzieje się to wyjątkowo rzadko – że diagnostyka przedłuży się do 4 spotkań.

Czego dotyczy badanie Czas trwania* Przebieg Wskazówki
Badanie wielowymiarowej struktury intelektu Skalą Stanford-Binet 5 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie aktualnego stanu psychicznego (depresja i inne zaburzenia i choroby psychiczne) 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie struktury osobowości 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie neuropsychologiczne (również w kierunku otępienia) 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie osób dorosłych w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Bez względu na to, z jakiej usługi korzystasz, zalecamy, by dostarczyć nam wcześniejszą dokumentację medyczną oraz informacje o przebytych badaniach.

Psycholog kliniczny Szczecin – cennik

Każde spotkanie to koszt 190 zł. Cena pełnego procesu diagnostycznego wynosi więc kilkaset złotych.

Zaburzenia osobowości – najczęstsze pytania

Odpowiedzi na pytania dotyczące najpopularniejszych zaburzeń.

Czym jest autyzm?

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe. Najbardziej widocznymi objawami jest upośledzenie funkcji odpowiadających za odczytywanie i komunikowanie uczuć, integrację wrażeń zmysłowych oraz zakłócenie zdolności budowania relacji interpersonalnych. To zaburzenie charakteryzują także ograniczone, powtarzalne i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i czynności.

Do całościowych zaburzeń rozwoju zalicza się: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwoju. W zależności od rodzaju objawów, ich nasilenia obraz kliniczny dwóch osób z tym rozpoznaniem może się różnić.

Jak objawia się ADHD?

Objawy ADHD dotyczą sfery ruchowej, poznawczej i emocjonalnej. Jest ich wiele, ale w największym skrócie można opisać je w trzech obszarach: nadmierne pobudzenie ruchowe, zaburzenia procesów uwagi, oraz impulsywność.

Diagnoza zaburzeń osobowości u dzieci i dorosłych – dlaczego my?

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy odnajdują radość w udzielaniu pomocy psychologicznej. Oferujemy liczne terapie. Żeby jednak do nich doszło, potrzebny jest rzetelny proces diagnostyczny. Zwracając się do nas, wybierasz wysokie kwalifikacje, empatię i zaangażowanie.

Zapraszamy do kontaktu

Przewiń na górę
Call Now Button