fbpx

Diagnoza psychologiczna

Proces diagnostyczny u dzieci i młodzieży

Czego dotyczy badanie Czas trwania* Przebieg Wskazówki
Badanie wielowymiarowej sprawności umysłowej za pomocą testu Stanford-Binet 5 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie skal Stanford-Binet 5, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu, elementy ADOS 2 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza ASRS, próby kliniczne ADOS2, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie w kierunku ADHD i postaw opozycyjno-buntowniczych 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza Conners oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie psychologiczne w kierunku depresji 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza CDI2 oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie neuropsychologiczne 3-4 spotkania Wywiad, obserwacja, wykonanie testów oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

* Czas trwania podany w tabeli jest uzależniony od złożoności badanego obszaru oraz tempa wykonywania zadań testowych. Może się zdarzyć, choć dzieje się to wyjątkowo rzadko, że proces diagnostyczny przedłuży się do 5 spotkań.

Proces diagnostyczny osób dorosłych

Czego dotyczy badanie Czas trwania* Przebieg Wskazówki
Badanie wielowymiarowej struktury intelektu Skalą Stanford-Binet 5 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie aktualnego stanu psychicznego (depresja i inne zaburzenia i choroby psychiczne) 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie struktury osobowości 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie neuropsychologiczne (również w kierunku otępienia) 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach
Badanie osób dorosłych w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu 2-3 spotkania Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

* Czas trwania podany w tabeli jest uzależniony od złożoności badanego obszaru oraz tempa wykonywania zadań testowych. Może się zdarzyć, choć dzieje się to wyjątkowo rzadko, że proces diagnostyczny przedłuży się do 4 spotkań.

Cennik

Każde spotkanie to koszt 160 zł.

Zapraszamy do kontaktu

Przewiń na górę
Call Now Button