fbpx

Diagnoza psychologiczna

Proces diagnostyczny u dzieci i młodzieży

Czego dotyczy badanie

Czas trwania*

Przebieg

Wskazówki

Badanie wielowymiarowej sprawności umysłowej za pomocą testu Stanford-Binet 5

3-4 spotkania

Wywiad, obserwacja, wykonanie skal Stanford-Binet 5, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Badanie w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu, elementy ADOS 2

3-4 spotkania

Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza ASRS, próby kliniczne ADOS2, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Badanie w kierunku ADHD i postaw opozycyjno-buntowniczych

3-4 spotkania

Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza Conners oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Badanie psychologiczne w kierunku depresji

3-4 spotkania

Wywiad, obserwacja, wykonanie kwestionariusza CDI2 oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Badanie neuropsychologiczne

3-4 spotkania

Wywiad, obserwacja, wykonanie testów oraz prób klinicznych, sporządzenie opinii, omówienie wyników i zaleceń

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

* Czas trwania podany w tabeli jest uzależniony od złożoności badanego obszaru oraz tempa wykonywania zadań testowych. Może się zdarzyć, choć dzieje się to wyjątkowo rzadko, że proces diagnostyczny przedłuży się do 5 spotkań.

Proces diagnostyczny osób dorosłych

Czego dotyczy badanie

Czas trwania*

Przebieg

Wskazówki

Badanie wielowymiarowej struktury intelektu Skalą Stanford-Binet 5

2-3 spotkania

Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Badanie aktualnego stanu psychicznego (depresja i inne zaburzenia i choroby psychiczne)

2-3 spotkania

Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Badanie struktury osobowości

2-3 spotkania

Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Badanie neuropsychologiczne (również w kierunku otępienia)

2-3 spotkania

Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

Badanie osób dorosłych w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu

2-3 spotkania

Wywiad, obserwacja kierunkowa, przeprowadzenie testów i prób klinicznych, wydanie opinii z omówieniem i zaleceniami

Wskazane jest dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, informacji o przebytych badaniach

* Czas trwania podany w tabeli jest uzależniony od złożoności badanego obszaru oraz tempa wykonywania zadań testowych. Może się zdarzyć, choć dzieje się to wyjątkowo rzadko, że proces diagnostyczny przedłuży się do 4 spotkań.

Cennik

Każde spotkanie to koszt 160 zł.

Zapraszamy do kontaktu

Przewiń na górę
Call Now Button